LATAA PDF
ARKISTO
JAA
VUOSIKERTOMUS 2016
VUOSIKERTOMUS 2015
VUOSIKERTOMUS 2014
VUOSIKERTOMUS 2013
VUOSIKERTOMUS 2012
VUOSIKERTOMUS 2011
In English
Suomeksi 
Intro
1
Toimitusjohtajan katsaus
2
Tunnuslukuja
3
Tyytyväisimmät asiakkaat
4
Digitaalinen elämä
5
Mobiilidata
6
Vastuullisuus
7
Kohokohtia
8
Lataa vuosikertomus
9

ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS
DNA:SSAMME

DNA on kasvanut 15 vuoden aikana pienestä mobiilihaastajasta merkittäväksi tietoliikennekonserniksi. Arvomme nopeus, rohkeus ja mutkattomuus näkyvät kaikessa toiminnassamme. Koko henkilöstömme tuntee strategiamme keskeisimmän tavoitteen: tyytyväisimmät asiakkaat. Erinomaista asiakaskokemusta tukevat vahvuutemme: modernit tietoliikenneverkkomme, motivoitunut ja palveluhenkinen henkilöstömme, edistynyt data-analytiikkamme sekä haastajakulttuurimme, joka näkyy kustannustehokkuutena sekä toiminnan ketteryytenä.

Edistyimme vuonna 2017 erinomaisesti tavoitteidemme osalta. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme kehittyivät hienosti ja liikevaihtomme sekä liiketuloksemme olivat ennätyskorkealla tasolla.

Tervetuloa tutustumaan DNA:n ensimmäiseen vuoteen pörssiyhtiönä tällä sivulla. Tämän sivun on tarkoitus kertoa lyhyesti DNA:n vuodesta 2017. Voit ladata vuosikertomuksen PDF-muodossa kokonaisuudessaan sivun yläpalkista tai lopusta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2017 oli DNA:lle ennätyksellinen kaikilla mittareilla. Liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen vapaa kassavirta kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat ennätyksellisen korkealla tasolla. Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme parani entisestään ja henkilöstötyytyväisyys kehittyi myönteisesti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Myös tulevaisuuteen peilaavissa uusmyyntiluvuissa tulos oli erinomainen ja DNA:n liittymämäärät kasvoivat ainoana valtakunnallisista operaattoreista niin matkaviestinverkossa kuin myös kiinteässä verkossa.

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUMME KEHITTYIVÄT MYÖNTEISESTI VUONNA 2017

+3,2 %

verrattuna
vuoteen 2016

Vertailukelpoinen käyttökate:

+10 %

verrattuna
vuoteen 2016

Vertailukelpoinen LIIKETULOS:

+24 %

verrattuna
vuoteen 2016

+2,5 %

verrattuna
vuoteen 2016

+1,5 %

verrattuna
vuoteen 2016

TYYTYVÄISIMMÄT ASIAKKAAT

Strategiset tavoitteemme:

Edistyimme strategiamme toteutuksen kannalta erinomaisesti vuonna 2017:

ASIAKAS

 • Asiakkaat haluavat asioida yhä enemmän digitaalisten kanavien kautta, ja jatkoimme online-kanavien kehittämistä. DNA valittiin Pohjoismaiden parhaaksi yritykseksi Digimenestyjät 2018 -tutkimuksessa.
 • Asiakastyytyväisyytemme kehittyi hienosti: asiakastyytyväisyyttä mittaava Net Promoter Score -mittari nousi ja DNA Kaupoissa NPS oli ennätyskorkealla tasolla.
 • Verkkoinfrastruktuurimme kehittyy: huhtikuussa 2017 toimme gigaluokan laajakaistanopeudet saataville DNA Valokuitu Plus -verkon yli 620 000 kotitalouteen ja kesäkuussa 2017 matkaviestinverkkoomme otettiin testikäyttöön yhden gigabitin sekuntinopeus.
 • TV-palveluvalikoimamme kehittyi asiakkaidemme muuttuneiden televisionkatselutapojen mukana, kun toimme markkinoille DNA TV-hubin.

HENKILÖSTÖ

 • Työntekijöidemme tyytyväisyys on entistäkin korkeammalla tasolla. Osoituksena korkeasta työtyytyväisyydestä DNA:lle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti marraskuussa 2017. Lisäksi DNA sijoittui Great Place To Work -instituutin tutkimuksessa erinomaisesti 2. sijalle suurten yhtiöiden sarjassa ollen näin yksi Suomen parhaista työpaikoista.
 • Mutkattoman työn malli laajeni vuoden 2017 aikana koskemaan kaikkia DNA:n toimipaikkoja.
 • DNA otti käyttöön isovanhempainvapaan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Teko palkittiin Vuoden työelämätekona Ilmarisen 100 tekoa -kampanjassa.

TALOUDELLINEN MENESTYS

 • DNA:n liikevaihto ja liiketulos olivat ennätyksellisen korkealla tasolla vuonna 2017.
 • DNA:n operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi vuoden 2017 aikana 26 prosenttia ja oli 138,9 miljoonaa euroa.
 • DNA:n matkaviestinverkon liittymien määrän kasvu (+69 000 liittymää vuoden aikana) ja matkaviestinnän asiakaskohtaisen laskutuksen myönteinen kehitys kasvattivat matkaviestinpalveluiden liikevaihtoa 12,1 prosenttia.
 • Onnistuimme jälleen parantamaan kannattavuuttamme merkittävästi – esimerkiksi käyttökatteemme kasvoi 15 prosenttia.
 • Kasvatimme jälleen markkinaosuuttamme matkaviestinnässä ja kiinteässä laajakaistassa.

SUOMALAISET ELÄVÄT YHÄ DIGITAALISEMPAA ELÄMÄÄ

Megatrendit ohjaavat tietoliikennealan kehitystä:

1. Yhä nopeampien ja laadukkaiden yhteyksien kysyntä kasvaa yhteiskunnassa ja mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan älypuhelinten ja muiden älylaitteiden yleistyessä sekä sisältöjen käyttämisen monipuolistuessa.

2. Ihmisten elämäntyyli muuttuu yhä digitaalisemmaksi, ja asiakkaat haluavat saumatonta, monikanavaista asiakaskokemusta.

3. Palveluiden, sovellusten ja älykkäiden laitteiden kirjo jatkaa vahvaa kasvuaan – globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan.

4. Yrityksissä työ muuttuu yhä liikkuvammaksi. Työn digitalisointi sekä teollisen internetin (IoT) ratkaisut kehittävät yritysten toimintaa joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

DNA:N ASIAKKAAT YKKÖSIÄ MAAILMASSA MOBIILIDATAN KÄYTÖSSÄ LIITTYMÄÄ KOHDEN

Suomessa mobiilidatan tiedonsiirtomäärät käyttäjää kohden ovat EU:n ja jopa koko maailman korkeimmasta päästä. Tätä selittävät niin mobiilidatan edullisuus, rajattoman tiedonsiirron mahdollistavat liittymät kuin Suomen erittäin laadukkaat yhteydet. Konsulttiyritys Tefficientin julkaiseman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttivät eniten maailmassa mobiilidataa liittymää kohden vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Asiakkaamme ovat siirtyneet 3G-liittymistä nopeampiin 4G-liittymiin, mikä on vaikuttanut myönteisesti liittymäkohtaiseen liikevaihtoon.

Vastuullisuus

Vuosi 2017 oli DNA:n vastuullisuusstrategian toteuttamisen ja vastuullisuustavoitteiden edistymisen kannalta hyvä. 

Tärkeimpiä toimenpiteitä olivat:

DNA:n VUODEN 2017 KOHOKOHDAT

Gigaluokan laajakaistanopeudet tulivat saataville DNA Valokuitu Plus -verkkoomme, jonka asiakkaina on yli 620 000 kotitaloutta.

Otimme askeleen kohti 5G:tä, kun matkaviestinverkkomme huippunopeus nousi jälleen: testikäyttöön yhden gigabitin sekuntinopeus.

Työ henkilöstömme tyytyväisyyden eteen sai jälleen kiitosta, kun DNA:lle myönnettiin Great Place to Work® -sertifikaatti lokakuussa 2017.

Otimme käyttöön isovanhempainvapaan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa ja se palkittiin vuoden työelämätekona Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen järjestämässä 100 tekoa -kampanjassa loppuvuodesta 2017.

Matkaviestinverkkoomme päivitettiin NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) valmius, joka mahdollistaa erilaisten laitteiden kytkemisen matkaviestinverkkoon tehokkaammin ja edesauttaa siten esineiden internetin yleistymistä.

Toimme markkinoille ensimmäisenä operaattorina Suomessa digiboksin, nettisovellukset, pelit ja musiikin yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistävän Android TV -laitteen, DNA TV-hubin.

Avasimme lokakuussa 2017 kaupankäynnin New Yorkissa Nasdaq-markkinapaikalla vuoden takaisen listautumisemme kunniaksi. Takanamme on hieno ensimmäinen vuosi pörssissä.

Vuosi huipentui, kun DNA arvioitiin Pohjoismaiden parhaaksi yritykseksi digitaalista kypsyyttä mittaavassa BearingPoint -konsulttiyhtiön Digimenestyjät-tutkimuksessa.

LATAA AINEISTOT

Tämän sivun on tarkoitus kertoa lyhyesti DNA:n vuodesta 2017. Voit syventyä haluamaasi aihepiiriin alla olevista painikkeista.