LATAA PDF
ARKISTO
JAA
VUOSIKERTOMUS 2017
VUOSIKERTOMUS 2016
VUOSIKERTOMUS 2015
VUOSIKERTOMUS 2014
VUOSIKERTOMUS 2013
VUOSIKERTOMUS 2012
In English
Intro
1
Toimitusjohtajan katsaus
2
Tunnuslukuja
3
Tyytyväisimmät asiakkaat
4
Digitaalinen elämä
5
Mobiilidata
6
Vastuullisuus
7
Kohokohtia
8
Lataa vuosikertomus
9

Tehtävänämme on tehdä asiakkaidemme arjesta mutkatonta

DNA on kasvanut 2000-luvun alun mobiilihaastajasta merkittäväksi tietoliikennekonserniksi. Arvomme, nopeus, rohkeus ja mutkattomuus, näkyvät kaikessa toiminnassamme. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. Haluamme tarjota erinomaista asiakaskokemusta, ja sitä tukevat vahvuutemme: moderni verkkoinfrastruktuurimme, motivoitunut ja palveluhenkinen henkilöstömme, edistynyt data-analytiikkamme sekä haastajakulttuurimme, joka näkyy kustannustehokkuutena sekä toiminnan ketteryytenä.

Tämän sivun on tarkoitus kertoa lyhyesti DNA:n vuodesta 2018. Voit ladata vuosikertomuksen PDF-muodossa kokonaisuudessaan sivun yläpalkista tai lopusta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2018 oli DNA:lle erinomainen kaikilla mittareilla. Liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen vapaa kassavirta kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat jälleen ennätyksellisen korkealla tasolla. Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaamme parani entisestään. DNA saavutti toista vuotta peräkkäin Great Place to Work® -sertifikaatin ja valittiin lisäksi Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten organisaatioiden sarjassa.

Erinomaista kehitystä taloudellisissa tunnusluvuissamme vuonna 2018

TYYTYVÄISIMMÄT ASIAKKAAT

Strategiset tavoitteemme:

Edistyimme strategiamme toteutuksen kannalta erinomaisesti vuonna 2018:

ASIAKAS

 • Asiakkaidemme kokonaistyytyväisyyttä mittaava rNPS kehittyi vuonna 2018 myönteisesti sekä kuluttaja- että yritysliiketoiminnassa ja DNA Kaupassa se oli ennätyskorkealla tasolla.
 • Kehitimme vuoden aikana matkaviestinverkkoamme systemaattisesti kohti 5G:tä. Kasvavan dataliikenteen mahdollistamiseksi ja erinomaisen laadun takaamiseksi DNA tuo vuoden 2019 aikana tarjolle 5G-palveluita.
 • Tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta onnistuimme laskemaan asiakasvaihtuvuuttamme (CHURN). Asiakasvaihtuvuuteen vaikuttivat korkea asiakastyytyväisyys ja kykymme reagoida nopeasti kilpailijoiden kampanjointiin.
 • Data- ja analytiikkakyvykkyyksiä hyödynnettiin uudella tavalla asiakasneuvojien työn tukena. Lisäksi robotiikan ja automatiikan avulla sujuvoitettiin asiakaspalvelun arkea.

HENKILÖSTÖ

 • DNA valittiin helmikuussa 2019 Great Place To Work -instituutin vuoden 2018 puolella toteutetussa tutkimuksessa Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yhtiöiden sarjassa.
 • DNA:lle myönnettiin maaliskuussa 2018 ensimmäisenä suomalaisena pörssiyhtiönä ja suuryrityksenä Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus.
 • Kehitimme johtamiskulttuuriamme kohti valmentavaa johtamista, ja osa-alue valittiinkin DNA:n esimiestyön pääteemaksi vuonna 2018. Valmentavassa esimiestyössä on keskeistä jatkuva vuorovaikutus esimiehen ja työntekijän välillä.
 • DNA:n hallitus päätti loppuvuodesta perustaa DNA:laisille osakesäästöohjelman. Ohjelman tarkoituksena on ohjata DNA:laisten toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamista kohti, sitouttaa henkilöstöä pitkäjänteisesti ja palkita osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta.

TALOUDELLINEN MENESTYS

 • Liikevaihto ja kannattavuus olivat DNA:n historian korkeimmalla tasolla vuonna 2018.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi vuoden 2018 aikana 7,3 prosenttia 149 miljoonaan euroon.
 • Matkaviestinverkon liittymämäärän kasvu ja matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihdon (ARPU) myönteinen kehitys kasvattivat matkaviestinpalveluiden liikevaihtoa.
 • DNA:n kannattavuus parani – käyttökate kasvoi 4,4 prosenttia 283,6 miljoonaan euroon.
 • Kasvatimme markkinaosuuttamme kiinteässä laajakaistassa 28 prosenttiin ja nousimme näin Suomen toiseksi suurimmaksi toimijaksi kiinteän laajakaistan markkinassa.

SUOMALAISET ELÄVÄT YHÄ DIGITAALISEMPAA ELÄMÄÄ

Megatrendit ohjaavat tietoliikennealan kehitystä:

1. Yhä nopeampien, laadukkaiden yhteyksien kysyntä kasvaa yhteiskunnassa ja mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan älypuhelinten ja -laitteiden yleistyessä sekä sisältöjen käyttämisen monipuolistuessa.

2. Ihmisten elämäntyyli muuttuu yhä digitaalisemmaksi, ja asiakkaat haluavat saumatonta, monikanavaista asiakaskokemusta.

3. Palveluiden, sovellusten ja älykkäiden laitteiden kirjo jatkaa vahvaa kasvuaan – globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan.

4. Yrityksissä työ muuttuu yhä liikkuvammaksi. Työn digitalisointi, pilvipalvelut, tekoäly sekä teollisen internetin (IoT) ratkaisut kehittävät yritysten toimintaa ja työskentelyä joustavammaksi sekä tehokkaammaksi.

DNA:n asiakkaat ykkösiä maailmassa mobiilidatan käytössä liittymää kohden

Suomessa mobiilidatan tiedonsiirtomäärät käyttäjää kohden ovat koko maailman korkeimmasta päästä. Tätä selittävät niin mobiilidatan edullisuus, rajattoman tiedonsiirron mahdollistavat liittymät kuin Suomen erittäin laadukkaat yhteydet. Konsulttiyritys Tefficientin vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttivät mobiilidataa eniten maailmassa liittymää kohden.

DNA ja SOS-Lapsikylä yhteistyössä lasten ja nuorten digitaalisen eriarvoistumisen vähentämiseksi

DNA:n Auttava puhelin -hyväntekeväisyyskampanja sai suomalaiset liikkeelle kamppailemaan lasten ja nuorten digitaalista eriarvoistumista vastaan. Kampanjan aikana kerättiin kierrätykseen DNA Kauppojen kautta noin 7 200 kännykkää, joista jokaisesta DNA lahjoitti kymmenen euroa lyhentämättömänä SOS-Lapsikylälle lasten ja nuorten laite- ja liittymähankintoihin. Hyväntekeväisyyspotin kokonaissummaksi tuli 72 000 euroa.

DNA:n VUODEN 2018 KOHOKOHTIA

DNA:n liikevaihto ja kannattavuus olivat vuonna 2018 ennätyskorkealla tasolla.

Voitimme tavoittelemamme 5G-taajuudet taajuushuutokaupassa ja joulukuun 2018 lopussa otimme käyttöön ensimmäiset 5G-tukiasemat Helsingin keskustassa.

Onnistuimme vuoden aikana nousemaan toiseksi suurimmaksi toimijaksi Suomessa kiinteän laajakaistan saralla, kun kesällä 2018 markkinaosuus nousi 28 prosenttiin.

Valokuituverkkomme laajeni vuoden 2018 aikana Jyväskylään, Vaasaan ja Seinäjoelle. Valokuituverkkoomme on kytketty jo yli 620 000 kotitaloutta.

Matkaviestin- ja kiinteän verkkomme liittymämäärät ylittivät 4 miljoonan liittymän rajan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Toimme markkinaan DNA Connectivity IoT -palvelun, joka avaa globaalien IoT-ekosysteemien mahdollisuudet suomalaisille yrityksille.

LATAA AINEISTOT

Tämän sivun on tarkoitus kertoa lyhyesti DNA:n vuodesta 2018. Voit syventyä haluamaasi aihepiiriin alla olevista painikkeista.